21/06/2015
מספר משרה סטודנט 7-15
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/07/2015
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט לאגף האקדמי בתחום רוח וחברה

 

היקף העסקה: 96-120 שעות עבודה בחודש, העדפה לשלושה ימי עבודה מרוכזים.

 

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 

כפיפות המשרה: ממונה תחום רוח וחברה

 

מקום העבודה: ירושלים

 

תחילת עבודה: מיידית

 

שליחת קורות חיים