08/11/2017
מספר משרה משרת סטודנט 9-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 10/12/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט לאגף להערכת איכות

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש (עם אפשרות לתוספת של עד 120 שעות בהסכמה מראש)
תחילת עבודה: מיידית
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: ירושלים