08/06/2015
מספר משרה סטודנט 6-15
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/06/2015
סטאטוס משרה סגורה

סטודנט למדעי הרוח

 

היקף העסקה: 90 עד 120 שעות בחודש

 

תחילת העסקה: מיידית

 

משך העסקה: חצי שנה

 

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

 

מקום העבודה: ירושלים

 

שליחת קורות חיים