27/11/2017
מספר משרה סטודנט 10-17
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/12/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט לפרויקט מרכזי יזמות וחדשנות

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש
תחילת העסקה: מיידית
כפיפות המשרה: מנהל פרויקט מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות להשכלה גבוהה
מתח הדרגות: חוזה סטודנטים
מקום העבודה: רמת גן