21/06/2015
מספר משרה מכרז פומבי 2-2015
תאריך אחרון להגשת מועמדות 05/07/2015
סטאטוס משרה סגורה

סמנכ"ל מחקר ומדיניות

 

מתח דרגות: חוזה בכירים

 

היקף משרה: משרה מלאה

 

כפיפות משרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת

 

שליחת קורות חיים