24/03/2019
מספר משרה מכרז פומבי מס' 2-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 07/04/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

דרוש/ה סמנכ”ל/ראש אגף מינהל ומשאבי אנוש

שם התפקיד: סמנכ”ל / ראש אגף מינהל ומשאבי אנוש

מתח דרגות: א’-א 2 ‘ בדירוג מל”ג/ חוזה בכירים (557)

כפיפות המשרה: מנכ”ל מל”ג/ות”ת

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים