07/10/2019
מספר משרה מכרז פומבי 9-2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24/10/2019
סטאטוס המכרז הסתיים
קובץ משרה הורדה

סמנכ"ל תקצוב

שם התפקיד: סמנכ"ל תקצוב

מתח דרגות: חוזה בכירים (557)

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים