26/04/2017
מספר משרה מכרז פנימי/ פומבי מס' 1-2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/05/2017
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

שם התפקיד : מיישם/ת/מטמיע/ת מערכות מידע (מרכז)

שם התפקיד : מיישם/ת/מטמיע/ת מערכות מידע (מרכז)

 

תיאור כללי : הטמעה, הדרכה ותמיכה לתוכנות ומערכות מידע בשימוש המל"ג, השתתפות באפיון מערכות מחשוב ייעודיות, ניהול ועריכת פורטל המל"ג.

 

מתח הדרגות : דירוג מל"ג ה-ג או חוזה מחשוב

 

היקף ההעסקה: משרה מלאה

 

כפיפות המשרה : ממונה בכיר בתחום מערכות מידע