01/05/2019
מספר משרה סטודנט 5-19
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/05/2019
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט באגף החשבות והבקרה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

תחילת העסקה: מיידית

כפיפות המשרה: חשבת בכירה

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים