20/01/2016
מספר משרה מכרז פומבי 2-2016
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03/02/2016
סטאטוס משרה סגורה

חשב/ת שכר

 

שם התפקיד: חשב/ת שכר

 

אופן העסקה: ה' – ג' בדירוג המל"ג
היקף העסקה: משרה מלאה
כפיפות: ממונה משאבי אנוש והדרכה
מקום העבודה: ירושלים

 

תחילת עבודה: מיידית

 

שליחת קורות חיים