הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 בנושא פרסום האקדמיה הישראלית לסטודנטים בינלאומיים בפורטלים לימודים בינלאומיים
תאריך אחרון להגשה 01/03/2020
תאריך פרסום 17/02/2020
סוג
התקשרות עם ספק חוץ
סטאטוס
לא פעיל

רקע:

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית (תשע"ז-תשפ"ב).

בהמשך להחלטות מל"ג וות"ת בישיבותיהן מיום 22.6.16 ומיום 19.7.16, בהן קבעו מדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל, לרבות התייחסות להקמת מערך לאומי לשיווק ולמיתוג האקדמיה הישראלית עבור סטודנטים בינלאומיים, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.7.19, לפיה הוקצה תקציב לשנת תש"ף לטובת קידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, והמלצותיה של חברת  Institute of International Educationאיתה התקשרה מל"ג/ות"ת לשם גיבוש אסטרטגיית מיתוג ושיווק לסטודנטים בינלאומיים, החליטה ות"ת בישיבתה מיום 27.11.20 לאשר קידום פעילות למיתוג ושיווק להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל, הכוללת את הסעיפים הבאים:

  • פיתוח ושיווק תכניות מלגות
  • חיזוק הקשר עם בוגרים בינלאומיים
  • שיווק ישיר לסטודנטים ולבעלי עניין המשפיעים על החלטותיהם של הסטודנטים היכן ללמוד
  • בניית שותפויות בין-מוסדיות עם מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל
  • שיווק דיגיטלי ויחסי ציבור

יישום:

אחת הדרכים שסטודנטים בינלאומיים פוטנציאליים מקבלים מידע על אפשרויות הלימוד בעולם היא באמצעות פורטלים לימודיים שמרכזים מידע על מדינות, מערכות השכלה גבוהה, מוסדות להשכלה גבוהה ותכניות לימוד. במטרה להבליט את ישראל כמדינת יעד לסטודנטים בינלאומיים, המל"ג מעוניינת לפרסם מידע על מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל בשני פורטלים מסוג זה (כולל לינקים לאתר המל"ג, סרטונים שהופקו ע"י המל"ג וכו'). לאחר סקירה של כל הפורטלים הרלוונטיים לפרסום הוחלט לפרסם בשני האתרים המפורטים להלן:

1. אחד הפורטלים הגדולים ביותר הוא אתר בשם com . לפורטל של Educations.com יש מעל 4 מיליון כניסות בשנה – כך שפרסום באתר יהיה אפקטיבי לפרסום של האקדמיה הישראלית. בנוסף לדף על ישראל ופרסום בדפי הבית, החבילה כוללת באנרים וכתיבת בלוגים. האתר ידוע בכתיבת תוכן מעניין ורלוונטי לסטודנטים בינלאומיים. המשרד הראשי של החברה יושב בשוודיה.

2. פורטל גדול נוסף, הוא אתר בשם Study Portals שלמעשה כולל מספר אתרים לפני רמת תואר וסוג התכניות (ישנם Bachelors Portal, Masters Portal  וכו'). לאתרים של Study Portals יש מעל 30 מיליון כניסות בשנה – כך שפרסום באתר יהיה אפקטיבי מאוד לפרסום של האקדמיה הישראלית. האתר הזה הוא ייחודי והמשרד הראשי שלו יושב בהולנד.

 

עלויות משוערות:

1. Study Portals:

11,000 יורו לשנה

2. com:

4,500 יורו לשנה

 

מבדיקה מקיפה שערכנו ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים נוספים באוניברסיטאות, מצאנו כי, נכון להיום, אין במדינת ישראל אתרים דומים הן מבחינת אופי והשירותים המוצעים והן מבחינת חשיפה וכמות הכניסות לאתרים. לפיכך, אנו מבקשים לפרסם את האקדמיה הישראלית באתרים המפורטים לעיל ושמשרדיהם נמצאים בחו"ל.

ההתקשרות היא ל- 12 חודשים כאשר למל"ג נתונה האופציה להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות 12 חודשים כ"א ולא יותר מ-5 שנים בסה"כ.

 

ניתנת בזאת האפשרות להודיע כי לעמדת הפונה קיימים בישראל גופים המתאימים לביצוע השירותים. פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו"אל Mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 1.3.2020

על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות טלפון 02-5094596/02-5094584  בשעות העבודה המקובלות.

ועדת המכרזים של המל"ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.