הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה (להלן – “המועצה”) להתקשר עם "מרכז הקונגרסים חיפה" לצורך קיום טקס חלוקת מלגות לסטודנטים מהמגזר הערבי.
תאריך אחרון להגשה 10/03/2014
תאריך אחרון לשאלות 10/03/2014
תאריך פרסום 24/02/2014
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

תכנית מלגות חדשה וייחודית מסוגה לסטודנטים ערבים לתואר ראשון מוקמת בימים אלה במאמץ משותף של המועצה להשכלה גבוהה, משרד ראש הממשלה-הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, מפעל הפיס וקרנות פילנטרופיות מחו”ל.

 מטרתה העיקרית של התכנית היא לסייע להעלאת שיעור הסטודנטים הערבים לתואר ראשון, תוך התמקדות “בתחומים מועדפים” הנדרשים לשוק העבודה ואשר הערבים מיוצגים בהם באופן נמוך יחסית.
תכנית המלגות תעניק החל משנת תשע”ד כ-650 מלגות בכל שנתון (כ-1800 מלגאים במצב היציב) למשך שנות הלימוד התקניות של התואר הראשון. רשימת הזכאים תקבע על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי לימוד מועדפים, כפי שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי אשר אמונה על תכנית המלגות.

 

לאור היותה של התכנית יוזמה ייחודית עבור בני החברה הערבית – בן מבחינת ראשוניותה והן מבחינת היקפה הכספי – בכוונתנו לארגן כנס פתיחה רשמי וחגיגי של התכנית, אליו יוזמנו כל המלגאים ומשפחותיהם, וכמובן אישי ציבור מרכזיים בתחום ההשכלה הגבוהה ובתחום קידום החברה הערבית.

 

מספר מקבלי המלגות עומד על כ 650, כאשר כל זוכה יורשה לבוא בלוויית עוד שני בני משפחה. אנו מעריכים כי יגיעו לכנס קרוב לכ-2000 איש. אירוע הפתיחה החגיגי ייפתח בדברי ברכה על ידי גורמים בכירים שלאחריו יתפצלו זוכי המלגות ומשפחותיהם לאולמות נפרדים לצורך חלוקת התעודות לזכאות למלגות. על כן, דרוש למועצה מקום שיוכל להכיל 2000 איש באולם מרכזי אחד ושהוא גם בעל עוד ארבע-חמש אולמות קטנים יותר, שכל אחד מהם יכול להכיל כ-500-400 איש.  באירוע תוגש גם ארוחה קלה, וכן עמדות של קפה לאורך על הערב.

 

יש לציין כי המועצה מעוניינת לקיים את האירוע החגיגי באזור הצפון לאור העובדה שמרבית המגישים צפויים להיות מאזור הצפון (לאור העובדה ששם מרוכזים מרבית היישובים הערביים המהווים את אוכלוסיית היעד של המלגה).

 

מבדיקה מקיפה שערכנו באינטרנט, נמצא כי ספק השירותים היחיד באזור הצפון שיכול לאכלס את כמות המשתתפים באירוע החגיגי של חלוקת המלגות, כמפורט לעיל, ועונה על כן על הצרכים שלנו – הינו "מרכז הקונגרסים בחיפה".

 

 לאור זאת, אנו מעוניינים להתקשר עם מרכז הקונגרסים לצורך קיום האירוע שם, בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים בכל הנוגע להתקשרות עם "ספק יחיד".

 

השגות יש להגיש לכתובת mechrazim@che.org.il