התקשרות בפטור ממכרז עבור מיזם חינוך משותף עם עמותת "קו משווה"
תאריך אחרון להגשה 30/10/2013
תאריך אחרון לשאלות 30/10/2013
תאריך פרסום 10/10/2013
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

התקשרות בפטור ממכרז עבור מיזם חינוך משותף עם עמותת "קו משווה", למשך 3 שנים, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, כאשר העמותה תתרום ממקורותיה מחצית מעלות ביצוע המיזם.

 

מצ"ב חוות דעתה של גב' מרב שביב, סמנכ"ל תכנון ומדיניות.