התקשרות עם מלון "הדר סיטי טאוור" כספק יחיד
תאריך אחרון להגשה 06/04/2014
תאריך אחרון לשאלות 06/04/2014
תאריך פרסום 18/03/2014
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

בשלוש השנים האחרונות, קיימה המועצה להשכלה גבוהה את "כנס ההשכלה הגבוהה בישראל".
גם השנה מתוכנן להתקיים הכנס הרביעי במספר, אשר צפויים לקחת בו חלק, כל בכירי ההשכלה הגבוהה בישראל. בין היתר מתוכננים להגיע שרים, חברי כנסת ובעלי תפקידים במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ.

 

לאור חשיבותו של כנס זה וכן לאור לקחים שהופקו מהכנסים הקודמים, הוחלט השנה לערוך את הכנס במקום מרכזי בעל נגישות גבוהה, עם עדיפות למקום סמוך לתחנת רכבת בתל אביב וגבולותיה, על מנת להקל על ההגעה של המשתתפים.

 

מספר המשתתפים בכנס צפוי להיות בין 350 ל- 450, והתאריך שנקבע לאחר תיאום מול לשכות שרים, ובעלי תפקידים חשובים הינו יום ב', כ"ו באייר תשע"ד,  26 למאי 2014.

 

האירוע יחל בשעה 8 בבוקר בכינוס חגיגי וקבלת פנים, לאחר מכן יתכנסו כל המוזמנים לאולם גדול לנאומי פתיחה מפי שר החינוך הרב שי פירון ויו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב הפרופ' מנואל טרכטנברג.
צורת הישיבה בכל מהלך הכינוס עד לארוחת הצהריים תהיה סביב שולחנות כאשר לא יהיו אנשים שגבם מופנה לבמה המרכזית. הכינוס ימשך עד להפסקת הצהריים, כאשר באמצע תינתן הפסקת קפה והתרעננות.

לקראת השעה 14:00 תוגש ארוחת צהריים בשרית באולם סמוך.  לאחר ארוחת הצהריים, יפוצלו באי הכנס לכ- 5-6 אולמות נפרדים, שבכל אחד מהאולמות ייערך דיון בנושא שונה בתחום ההשכלה הגבוהה בישראל. בכל האולמות צריכה להיות תשתית של הגברה ומקרן. הכנס יסתיים לקראת השעה 16:30 בכינוס מחדש של כל המוזמנים חזרה לאולם הגדול לנאומי סיום.

 

מבדיקה מקיפה שערכנו במלונות ובאולמי כנסים, נמצא כי ספק השירותים היחיד בתל אביב וגבולותיה, אשר עונה על הצרכים שהעלינו לעיל, קרי – מסוגל לאכלס את כמות המשתתפים באירוע, יאפשר את פיצול המשתתפים לאולמות כנסים נפרדים, בעל נגישות גבוהה בתחבורה ציבורית, וכן פנוי בתאריך הנקוב לעיל, הינו "הדר סיטי טאוור" במתחם הבורסה ברמת גן.

 

לאור זאת, אנו מעוניינים להתקשר עם הדר סיטי טאוור לצורך קיום האירוע שם, בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים בכל הנוגע להתקשרות עם “ספק יחיד”.

 

השגות יש להגיש לכתובת mechrazim@che.org.il