מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 03/2013 למכירת רכב של המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 26/02/2013
תאריך אחרון לשאלות 26/02/2013
תאריך פרסום 08/02/2013
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות לרכישת רכב המועצה מסוג יונדאי סונטה שנת ייצור 2009 בצבע כסף מטאלי.

הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז המצורפים.

 

להלן מסמכי המכרז:

נוסח מסמכי המכרז

הודעה לעיתונות