13/04/2012

ד"ר אופיר העברי

ד"ר העברי הינו משנה לנשיא במכון הרצל. הוא מכהן כמנכ"ל בית מורשת אורי צבי גרינברג וכן יו"ר ועדת המקצוע לשפה האיטלקית במשרד החינוך.

למידע נוסף