09/12/2013

מר ישי פרנקל

סגן נשיא באינטל העולמית במסגרת קבוצת החדשנות של החברה  (New Technologies Group)
וחבר הנהלת אינטל ישראל.

למידע נוסף