26/03/2017

מר ישראל תיק

מר תיק הינו עמית במכון חרדי למחקרי מדיניות ומנהל פיתוח עסקי וקשרי חוץ במכון בית יעקוב.

למידע נוסף