26/03/2017

פרופ' דודי שוורץ

פרופ' שוורץ הינו נשיא ועד ראשי המוסדות להשכלה גבוהה (הלא מתוקצבים) בישראל, ורקטור הקריה האקדמית אונו.

למידע נוסף