26/03/2017

פרופ’ חביבה פדיה

פרופ’ פדיה הינה פרופ’ בקתדרה לחקר יהדות ספרד באוניברסיטת תל אביב.

למידע נוסף