26/03/2017

פרופ' חנה דודיוק

פרופ' דודיוק הינה פרופ' במחלקה להנדסת פלסטיקה ופולימרים בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות.

למידע נוסף