21/11/2016

פרופ ישראל גלעד

פרופ' גלעד הינו פרופסור אמריטוס בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית.

למידע נוסף