21/04/2012

פרופ' צילה סינואני שטרן

חברת המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ויו"ר הוועדה להבטחת איכות של מל"ג; פרופסור מן המניין אמריטוס בהנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, חברה בוועד המנהל של האגודה לטיפוח חברה ותרבות תיעוד ומחקר.

למידע נוסף

For More Information