21/11/2016

פרופ' אהרון פרידמן

פרופ' פרידמן הינו פרופ' מן המניין באימונולוגיה, מחלקה לבע"ח, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית. פרופ' פרידמן מכהן גם כיו"ר הרשות לקהילה ונער.

למידע נוסף