26/03/2017

פרופ' רבקה גילת

פרופ' גילת הינה פרופ' חבר המחלקה להנדסה אזרחית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאל.

למידע נוסף