21/02/2017

רעות אחדות, מזכירה בלשכת היו"ר והמנכ"ל