אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

מכללה אקדמית המכשירה מהנדסים לתואר ראשון (B.Sc) ולתואר שני (M.Sc) באישור המועצה להשכלה גבוהה.

המכללה הוקמה בשנת 1996, בעקבות פעילות רעיונית שהחלה ב-1994 להקמת מכללות טכנולוגיות ברחבי הארץ, שאינן אוניברסיטאות. תחילה פעלה המכללה בתוך קמפוס אוניברסיטת תל אביב, ולאחר שנתיים עברה לפעול כגוף עצמאי במתחם “הקרייה ללימודי הנדסה וטכנולוגיה” שבשכונת נאות אפקה. מ-2003 קיבלה המכללה את אישור המועצה להשכלה גבוהה להענקת תארי B.Sc ותארי M.Sc לבוגריה.

כתובת
בני אפרים 218 תל אביב 6910717

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסה מכנית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אנרגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמערכות תבוניות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)