המרכז האקדמי לב
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 24/12/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

מכללה אקדמית-תורנית, המכללה משלבת לימודי טכנולוגיה ויהדות, והלימודים בה מתקיימים בנפרד לגברים ונשים. המכללה מעניקה תואר ראשון במקצועות טכנולוגיים ומקצועות הכלכלה. מטרת המכללה לשלב לימודים אקדמיים עם לימודים תורניים ברמה ישיבתית. פתיחת המכון היוותה חידוש בעולם הדתי. המכון יצר הזדמנויות רבות בתחום המחקר התורני, על ידי שילוב ידע מדעי בנושאי יהדות, כמו קידוש החודש, לוח השנה היהודי, כלכלה לפי התורה וכדומה. הרעיון עליו מתבסס המכון כמוסד דתי אקדמי הוא שהתורה והמדע משלימים זו את זה. השקפה זו של שילוב הדת והמדע מתבטאת היטב במדיניותו.

 

כתובת
הועד הלאומי 21 ת.ד. 16031 ירושלים 91160

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודביואינפורמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות תקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודחשבונאות ומערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמנהל עסקים (לשעבר ניהול ושיווק טכנולוגיה)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודסיעוד לגברים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודפיסיקה/ הנדסת אלקטרואופטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בסיעוד (M.S.N)
תכנית לימודתואר שני בפיסיקה/ הנדסת אלקטרו-אופטיקה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)