בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 25/03/1980
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אקדמיה לאמנות ועיצוב, בירושלים. בית הספר נוסד לראשונה בשנת 1906 על ידי בוריס שץ והיה בית הספר הראשון לאמנות בארץ ישראל במאה ה-20. היצירות שנוצרו בבית הספר על ידי תלמידיו נחשבות לראשיתה של האמנות החזותית הישראלית. המוסד ממוקם כיום במתחם האוניברסיטה העברית בהר הצופים שבירושלים ובמוסד קיימים מחלקות הלימודים הבאים: אמנות, ארכיטקטורה, עיצוב קרמי, עיצוב תעשייתי , צורפות ואופנה, צילום, תקשורת חזותית, אמנויות המסך הכוללות הנפשה, ווידאו והמחלקה להיסטוריה ותאוריה. המחלקה לארכיטקטורה ממוקמת במרכז ירושלים, בבניין בצלאל ההיסטורי אשר ברחוב בצלאל. המוסד מכיל כיום לימודים לתואר ראשון B.F.A באמנות, תואר ראשון B.Arch בארכיטקטורה, תואר ראשון B.Des בעיצוב, תוכנית לתואר שני M.F.A באמנויות וכן שתי תכניות שונות לתואר שני M.Des בעיצוב אורבני ועיצוב תעשייתי.

כתובת
ת.ד. 24046 הר-הצופים ירושלים 91240

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנויות המסך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודאמנות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Arch
תכנית לימודעיצוב קרמי וזכוכית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודצורפות ואופנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודצילום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודתקשורת חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות וצילום
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.F.A
תכנית לימודמדיניות ותיאוריה של האמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודעיצוב אורבני
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב אורבני (M.Urb.Des)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (.M.Des)
תכנית לימודתקשורת חזותית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בעיצוב (.M.Des)