המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 10/05/2012
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

המכללה האקדמית לחברה ואמנויות מקיימת לימודים ייחודיים בתחומי מדעי ההתנהגות, מדעי החברה ומקצועות הטיפול באמנויות, המכוונים לצרכי החברה בעת המודרנית.

כתובת
רח' הארזים 8, נתניה
טלפון
09-8656501

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחברה ואמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול בפסיכודרמה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות-טיפול בדרמה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות-טיפול בתנועה ומחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנות-טיפול באמנות חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)