אוניברסיטת אריאל בשומרון
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 24/12/2012
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אוניברסיטת אריאל בשומרון היא מוסד להשכלה גבוהה. המוסד הוקם כמכללה אזורית בשנת 1983 בקדומים שבשומרון ובשנים 1990 – 1991 עברה המכללה לאריאל. בשנת 1991 נפתחו במכללה לימודים אקדמיים באחריות אוניברסיטת בר-אילן. בשנת 1994 ניתן למכללה האקדמית יהודה ושומרון היתר על ידי מל”ג יו”ש ובשנת 1996 היא הוכרה.

בשנת 2007 הכירה מל”ג יו”ש במכללה כמרכז אוניברסיטאי ובשנת 2010 אושרה החלטה זו ע”י מפקד כוחות צה”ל באזור.

בשנת 2012 ניתנה למוסד הכרה כאוניברסיטה ע”י מל”ג יו”ש.

במוסד 26 מחלקות לימוד לתואר ראשון ושני, בשלוש פקולטות: הפקולטה להנדסה; הפקולטה למדעי הטבע; הפקולטה למדעי החברה והרוח. ושלושה בתי-ספר: בית הספר לאדריכלות; בית הספר לתקשורת; בית הספר למדעי הבריאות.

כתובת
אוניברסיטת אריאל בשומרון אריאל 40700

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Arch
תכנית לימודביולוגיה מולקולרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת כימיה וביוטכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות ומכטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה ומנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי קדם רפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב ומתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (B.S.W)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרמינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב תחומי במדעי החברה והרוח
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמנהל ומדיניות מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.A
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה יישומית ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.S.W
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודרפואה 4 שנתי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארM.D