אוניברסיטת אריאל בשומרון
מוסדות לימוד מוסדות הפועלים בהיתר/הכרה של מלג יוש
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 24/12/2012
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

אוניברסיטת אריאל בשומרון היא מוסד להשכלה גבוהה. המוסד הוקם כמכללה אזורית בשנת 1983 בקדומים שבשומרון ובשנים 1990 – 1991 עברה המכללה לאריאל. בשנת 1991 נפתחו במכללה לימודים אקדמיים באחריות אוניברסיטת בר-אילן. בשנת 1994 ניתן למכללה האקדמית יהודה ושומרון היתר על ידי מל”ג יו”ש ובשנת 1996 היא הוכרה.

בשנת 2007 הכירה מל”ג יו”ש במכללה כמרכז אוניברסיטאי ובשנת 2010 אושרה החלטה זו ע”י מפקד כוחות צה”ל באזור.

בשנת 2012 ניתנה למוסד הכרה כאוניברסיטה ע”י מל”ג יו”ש.

במוסד 26 מחלקות לימוד לתואר ראשון ושני, בשלוש פקולטות: הפקולטה להנדסה; הפקולטה למדעי הטבע; הפקולטה למדעי החברה והרוח. ושלושה בתי-ספר: בית הספר לאדריכלות; בית הספר לתקשורת; בית הספר למדעי הבריאות.

כתובת
אוניברסיטת אריאל בשומרון אריאל 40700

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Arch
תכנית לימודביולוגיה מולקולרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Tech
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת כימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות-מכטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשיה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהסטוריה של עם ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהפרעות בתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחשבונאות וכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודכלכלה ומנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי המזרח התיכון
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודי ישראל במזרח תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי הכימיה
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודמדעי המדינה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי המחשב ומתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי התזונה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמזרח תיכון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסוציולוגיה אנתרופולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודסיעוד
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בסיעוד (B.S.N)
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בפיזיותרפיה (B.P.T)
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודקרמינולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודרב תחומי במדעי הרוח והחברה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת גורמי אנוש ורובוטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמורשת ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמתמטיקה יישומית ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול ומדיניות מערכות בריאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.H.A
תכנית לימודעבודה סוציאלית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודפיזיותרפיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.P.T
תכנית לימודפסיכולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)