המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 18/02/2001
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

מכללה ללימודי משפטים ומנהל עסקים, הממוקמת ברמת גן. ימודי המשפטים במסגרת מוסד זה החלו בשנת 1995, במכללה שנקראה אז מכללת רמת גן למשפטים. המרכז האקדמי מוכר כמוסד להשכלה גבוהה מטעם המועצה להשכלה גבוהה מאז שנת הלימודים תשס”ט. המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן הוקם כעמותה ללא מטרות רווח במטרה להכשיר סטודנטים להיות אנשי עסקים, משפטנים ועורכי דין איכותיים. המרכז נהנה מחופש אקדמי מלא המאפשר לו ליצור תוכניות לימוד והכשרה ייחודיות אשר שמות דגש על חומר תיאורטי ומשפטי לצד לימודי רוח, חברה וקהילה אשר מטרתם להרחיב את ידיעותיו של הסטודנט ולעודד אותו לחשוב באופן ביקורתי ויצירתי על כל סוגיה. המרכז ברמת גן בונה את תוכניות הלימוד שלו כך שיקנו את ההשכלה הרחבה ביותר האפשרית בתחומים הנלמדים ויוציאו מבין כתליו בוגרים המעורים בחברה הישראלית ונכונים לפעול למען קידומה ולהשפיע על עתידה.

כתובת
ת.ד. 852, מגדלי ויטה בני ברק 51108

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחשבונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמשפטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במשפטים (.LL.B)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי שוק ההון והבנקאות
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמשפט בינלאומי מסחרי גלובלי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך במשפטים (.LL.M)
תכנית לימודניהול
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)