המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו – חיפה ע”ש נרי בלומפילד
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 12/12/2004
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראת העיצוב” ((B.Ed. D.es למסלול העל-יסודי (ז’-יב’) בהתמחויות: עיצוב גרפי, צילום, עיצוב אופנה.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-יב’) בהתמחות בניהול עסקי.

“בוגר בארכיטקטורה ובחינוך” (B.Arch.Ed.)  למסלול העל-יסודי (ז’-י”ב)  בתכנית הלימודים בארכיטקטורה ובחינוך.

אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:

ניתן אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר “בוגר בהוראה” (B.Ed.F.A) במסלול העל-יסודי (ז’-י’) באמנות קולנוע.

תעודות הוראה/הרחבת מסלול

משנת הלימודים תשע”א למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאיים) במסלול העל-יסודי בהתמחויות: עיצוב גרפי, צילום, עיצוב אופנה, ניהול עסקי. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

 


כתובת
הגנים 21, ת.ד. 9034, חיפה 31090
טלפון
1800-770-990
פקס
1534-8562566

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות הקולנוע - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Ed.F.A
תכנית לימודארכיטקטורה וחינוך - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Arch.Ed
תכנית לימודניהול עסקי - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודעיצוב אופנה - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודעיצוב גרפי - מסלול על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודעיצוב גרפי - מסלול על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודצילום - על יסודי (ז'-י"ב)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארB.Ed.F.A