מכון שכטר למדעי היהדות
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 28/06/2005
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הוא מוסד ישראלי להשכלה גבוהה שמטרתו לחקור, ללמד ולהפיץ את מדעי היהדות בגישה פתוחה, שוויונית ופלורליסטית, תוך הדגשת משמעותם וישימותם בחיים המודרניים. המכון מזוהה עם זרם היהדות הקונסרבטיבית. מכון שכטר נוסד בשנת 1989 בירושלים במטרה לחקור וללמד את מדעי היהדות מתוך גישה יישומית ומודרנית, בסגנון פלורליסטי. בשנת 1990 נפתחה התוכנית ללימודים לקראת תואר שני, כשלוחה של בית המדרש לרבנים באמריקה (JTS), והיא העניקה תואר אקדמי אמריקאי. בשנת 2006 קיבל המכון הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה לפעול כמוסד עצמאי להשכלה גבוהה וכיום המכון מנהל את התוכנית הגדולה ביותר לתואר שני במדעי היהדות במדינת ישראל

כתובת
ת.ד. 18600, ירושלים 91160

תואר שני

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי היהדות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)