מכללה ירושלים
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור ירושלים
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed.) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: הגיל הרך, לימודים כללים.

“בוגר בהוראה” (.B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) במתכונות לימודים דו-חוגית וחד-חוגית בהתמחויות: מדעים, מתמטיקה, מדעי המחשב, תנ”ך, מחשבת ישראל, אנגלית, ספרות, ערבית, לשון עברית, ספרנות בית-ספר, הכוון וייעוץ, חשבונאות, במתכונת דו-חוגית בלבד בהתמחויות: משאבי למידה,  לימודים כלליים.

תואר “בוגר בהוראה” (B.Ed.) במוסיקה במסלול רב –גילאי (כיתות א’-י”ב)

“בוגר בהוראה” (.B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6) במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול העל-יסודי או עם לימודים כלליים.

תואר שני/בחינוך/הוראה

מוסמך בחינוך (M.Ed) בהוראת המדעים.

 “מוסמך בחינוך” (M.Ed) בניהול וארגון מערכות חינוך.

“מוסמך בחינוך”(M.Ed) בהוראת תושב”ע ומחשבת ישראל בגישה בינתחומית.

תעודות הוראה/הרחבת מסלול

משנת הלימודים תשס”ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) במסלול הגן. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

כתובת
ת.ד. 16078, בית וגן ירושלים 91160
טלפון
02-6750911
פקס
02-6750917

תואר שני

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהוראת המדעים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)