המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 10/05/2012
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הבהרה

בהתאם למתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו, החל משנה"ל תש"פ תכניות הלימודים שהתקיימו במכללה האקדמית לחברה ואמנויות יתקיימו בהסמכה זמנית לשלוש שנים בקריה האקדמית אונו  כלהלן (*):

 

א. תואר ראשון (B.A) במדעי ההתנהגות (למען הסר ספק לא ניתן לכתוב את המסלולים בתכנית זו על גבי תעודת הבוגר)

ב. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול באמנות חזותית

ג. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בפסיכודרמה

ד. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בתנועה ומחול

ה. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול דרמה

ו. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל

ז. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל

ח. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל

ט. תואר שני (M.P.S) בחברה ואמנויות

 

*תכניות הלימודים יתקיימו החל משנה"ל תש"פ (אוקטובר 2019) בקמפוס הנוכחי  בנתניה עד ולא יאוחר משנה"ל תשפ"ב – אוקטובר 2021.


 

כתובת
רח' הארזים 8, נתניה
טלפון
09-8656501

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודניהול
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודחברה ואמנויות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות - טיפול בפסיכודרמה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות-טיפול בדרמה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנויות-טיפול בתנועה ומחול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודטיפול באמצעות אמנות-טיפול באמנות חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)