המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור השרון
תאריך הכרה 10/05/2012
סוג תקצוב מוסדות לא מתוקצבים

הבהרה

בהתאם למתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו, החל משנה"ל תש"פ תכניות הלימודים שהתקיימו במכללה האקדמית לחברה ואמנויות יתקיימו בהסמכה זמנית לשלוש שנים בקריה האקדמית אונו  כלהלן (*):

 

א. תואר ראשון (B.A) במדעי ההתנהגות (למען הסר ספק לא ניתן לכתוב את המסלולים בתכנית זו על גבי תעודת הבוגר)

ב. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול באמנות חזותית

ג. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בפסיכודרמה

ד. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בתנועה ומחול

ה. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול דרמה

ו. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל

ז. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל

ח. תואר שני (M.A) בטיפול באמנויות-טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל

ט. תואר שני (M.P.S) בחברה ואמנויות

 

*תכניות הלימודים יתקיימו החל משנה"ל תש"פ (אוקטובר 2019) בקמפוס הנוכחי  בנתניה עד ולא יאוחר משנה"ל תשפ"ב – אוקטובר 2021.


 

כתובת
רח' הארזים 8, נתניה
טלפון
09-8656501