שנקר. הנדסה. עיצוב. אמנות
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור תל אביב
תאריך הכרה 02/03/1997
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
אנה פרנק 12 רמת גן 52526
טלפון
03-6110000/03-6110037
פקס
03-6133169

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאמנות רב תחומית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר באמנות (.B.F.A)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים פולימרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודעיצוב אופנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודעיצוב טקסטיל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודעיצוב פנים מבנה וסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודעיצוב תכשיטים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
תכנית לימודתקשורת חזותית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בעיצוב (.B.Des)
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודהנדסת חומרים פולימרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודעיצוב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בעיצוב (.M.Des)
תכנית לימודעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בעיצוב (.M.Des)