תכניות המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים

מטרות התכנית: לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר- דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו”ל, במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות.


בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל. במסגרת התוכנית ניתנת העדפה לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים בסגל האקדמי כמו: מדעי המחשב, הנדסה, מדעים פיזיקאליים.


תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכות מלגות דו-שנתיות לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה הוא 30-40 אלף דולר לשנה, בהתאם למצבה המשפחתי של המלגאית, והיא מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו”ל. המלגה היא בגדר מלגה משלימה למקורות מימון נוספים שמשיגה המלגאית.


מס’ המלגות:  20 מלגות מידי שנה.


 מטרות התכנית: לסייע לדוקטורנטים ערבים מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו”ל, במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות בישראל.


בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי מבני החברה הערבית.


תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות דו-שנתיות לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה הוא 20,000 דולר לכל שנה, והיא מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו”ל. המלגה היא בגדר מלגה משלימה למקורות מימון נוספים שמשיג המלגאי.


מס’ המלגות: מידי שנה מעניקה ות”ת עד 14 מלגות.