26/03/2017

גב’ עדי משניות

גב’ משניות הינה ראש המחלקה לקידום מדיניות אקדמית בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות.

למידע נוסף