מלגות הצטיינות ייעודיות עבור החברה הערבית

במסגרת תכנית ההנגשה לחברה הערבית נוספו בתשע"ד (2013/14) שתי תכניות של מלגות הצטיינות ייעודיות עבור החברה הערבית - מלגת תואר שני מחקרי, ומלגת פוסט דוקטורנט עבור מלגאים המבצעים את ההשתלמות במוסדות מובילים בחו"ל. בכך הושלם רצף המלגות למצטיינים המגיעים מקרב החברה הערבית, כאשר המלגות הנ"ל הצטרפו למלגות הצטיינות לדוקטורנטים מהחברה הערבית ולמלגות מעוף (החל מ-2015 בשיתוף "יד הנדיב") לקליטת סגל אקדמי מהחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה.

תקציב ות"ת השנתי המופנה לסעיף ז' בתשפ"א הוא כ 13.700 מש"ח.

 

מלגות ות"ת