הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית

שילובה של החברה הערבית באקדמיה היא משימה לאומית והנתונים החדשים מלמדים שעמדנו במשימה. סטודנטים מהחברה הערבית לומדים היום בכל הקמפוסים בישראל, באוניברסיטאות ובמכללות, ותפקידנו לדאוג להשתלבותם בתחומים מבוקשים במשק
סגן יו”ר המל”ג פרופ’ אדו פרלמן