16/11/21

אישור להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית במסגרת תוכניות לימודים במח"ר המתקיימת בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' טרי שרויאר ופרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתם וחוות דעתם.
  2. לאשר ל"בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב" להמשיך להפעיל את התוכנית לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית במסגרת מח"ר המתקיימת בקמפוס אמן.