21/09/22

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc) בהנדסת נתונים

  1. בישיבתה ביום 21.09.2022 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח את תכנית הלימודים לתואר ראשון (Sc.) בהנדסת נתונים. 
  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.