06/07/22

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דוחות מבקר המדינה בנושאים: "פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים" ו"הגנה על קטינים במרחב המקוון"

בישיבתה ביום 6.7.2022 דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה המצ"ב, בעקבות דוחות מבקר המדינה בנושאים: "פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים" ו"הגנה על קטינים במרחב המקוון" אשר נידונו ביום 21.6.2022 בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה. הות"ת החליטה לאמץ את המלצות הצוותים בהתאם לסמכותה.

מצ"ב כחלק מההחלטה:

  1. המלצות הצוות לתיקון הליקויים בנושא פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים.
  2. המלצות הצוות לתיקון הליקויים בנושא הגנה על קטינים במרחב המקוון.