03/08/22

ועדת שיפוט לתכנית המלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות

  1. בעקבות הודעתה של פרופ' ליעד מודריק מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב, לפיה מסיבות אישיות לא תוכל לקחת חלק בוועדת השיפוט, ות"ת מאשרת את מינויה של פרופ' שירה דביר-גבירצמן מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
  1. להלן ההרכב המעודכן של ועדת השיפוט לתכנית המלגות לבתר דוקטורט לנשים למחזורים תשפ"ג, תשפ"ד ותשפ"ה:
  • פרופ' דפנה וינשל, מדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, יו"ר הוועדה
  • פרופ' יובל גרעיני, הנדסה ביורפואית, הטכניון
  • פרופ' מונא מארון, נוירוביולוגיה, אונ' חיפה, חברת ות"ת
  • פרופ' יוסף ניר, פיסיקה, מכון ויצמן
  • פרופ' עדי סולומון, כימיה, אונ' בר-אילן
  • פרופ' אילנה רוזן, המחלקה לספרות עברית, אונ' בן- גוריון
  • פרופ' שירה דביר-גבירצמן, המחלקה לתקשורת, אונ' תל-אביב

 

  1. הוועדה תפעל בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת – החלטת מועצה מישיבתה ביום  12.2.2019 אשר עודכנה ב-6.7.22.

המינוי כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות כמקובל.

המינוי יובא לאישור מל"ג.