03/08/22

מימון עלויות ההקמה למערכת המחשוב בקרן הסיוע

בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-29.9.21, בדבר העברת קרן הסיוע ממשרד החינוך למכון דוידסון (עמותה הפועלת תחת מכון ויצמן) ואשר במסגרתה  נקבע, בין היתר, כי ות"ת תעביר מימון מלא וחד-פעמי עבור הקמת מערכת המחשוב (כפי שמופיע בסעיף 11 להחלטה) ולאחר פניה למספר ספקים רלוונטיים ובחינת ההצעות, הוחלט לבחור בהצעה של חברת "קומפאיי" (בציון איכות של 45.2 מתוך 50) ובעלות של 680,578 ₪ בתוספת מע"מ (796,276 ₪ כולל מע"מ) אשר תמומן ע"י ות"ת.

המשאבים למימון המערכת קיימים בתקציב ות"ת בסעיף קרן הסיוע.