21/05/24

עדכון תכנית עבודה רב-שנתית להבטחת איכות – הערכת תחומי לימוד

  1. בישיבתה ביום 21.5.24 דנה המועצה להשכלה גבוהה בפניה שהתקבלה מאוניברסיטת תל אביב בנוגע להערכת תחום רפואת השיניים, והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה בנושא.
  2. מאחר שבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב עובר תהליך מעמיק ומשמעותי של ארגון מחדש בשנה הקרובה, דבר שישפיע ישירות על תהליך הערכת האיכות של המוסד, מחליטה המל"ג לדחות את בדיקת התחום לתכנית הרב שנתית הבאה של האגף להערכת איכות. לפיכך, תחום רפואת שיניים לא ייבחן בשנה"ל תשפ"ה.
  3. בהתאם לכך, להלן רשימת תחומי הלימוד המעודכנת שיעברו  תהליך הערכת איכות בשנים תשפ"ד-תשפ"ה:

 

שנת ההערכה תכנית
תשפ"ד טיפול באומנויות
מזרח תיכון ואסלאם
חינוך והוראת המדעים (במכללות ובאוניברסיטאות, לא  במכללות לחינוך)
תולדות האומנות
תשפ"ה מדעי המחשב
עבודה סוציאלית
עיצוב תעשייתי
משפטים
ריפוי בעיסוק