21/09/22

פתיחת הרישום למלגות "מרום" לסטודנטים בשנה ב' בתואר ראשון

על מנת לאפשר לסטודנטים יוצאי אתיופיה אשר לא הגישו בקשה בתחילת שנה א' ללימודיהם לקבלת מלגת מרום, ועל מנת שלא לפגוע במטרתה השנייה של המלגה – לסייע כלכלית לסטודנטים יוצאי אתיופיה הזקוקים לכך, ולא נרשמו אליה, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום ה-21.9.2022 לפתוח את הרישום למלגות מרום בתואר הראשון גם לסטודנטים בשנה ב' אשר לא נרשמו למלגה כאשר למדו בשנה א'. סטודנטים שהתקבלו למלגה בשנה ב' יהיו זכאים למלגה משנה ב' ללימודיהם עד לסיום שנות התואר התקניות.

כמו כן, סטודנטים שהגישו בקשה למלגה במהלך השנה הראשונה ללימודיהם ובקשתם נדחתה לא יוכלו להגיש בקשה נוספת לקבלת מלגה במהלך השנה השנייה ללימודיהם, זאת מאחר שממילא קיים עומס רב על מערכת בדיקת הבקשות של פר"ח ולפיכך תינתן הזדמנות שווה לכל סטודנט להגיש בקשה למלגה פעם אחת במהלך שנות לימודיו.