ועדת היגוי למקצועות ההיי-טק
 • היעד של הגדלת מספר הסטודנטים להייטק מתכתב עם החלטת הממשלה 2292 מיום 15.1.2017 להגדיל את כוח האדם המיומן לתעשיית ההייטק.
 • גם בתכנית החומש הקודמת להשכלה הגבוהה תשע”א-תשע”ו סומן יעד להגדלת מספר הסטודנטים לתעשית ההייטק, אך היעד לא הושג במלואו. לאור זאת ולאור העובדה שצרכי השוק בנדון רק הולכים וגדלים, עלינו לעשות כל שביכולתנו לסייע להשגת היעד.
 • על מנת לבצע עבודה יסודית בנושא הוקמה לפני כחצי שנה ועדת היגוי בראשות יו”ר ות”ת פרופ’ יפה זילברשץ אשר מטרתה לקבוע יעדים, דרכי פעולה ולגבש תכנית מקיפה להוצאת היעדים מהכוח אל הפועל.
  בועדה חברים: חבר ות”ת – מר ישי פרנקל; חבר מל”ג – פרופ’ חיים טייטלבאום; מנכ”ל מל”ג/ות”ת- מר גדי פרנק; נציג משרד האוצר – גב’ שירה גרינברג סגנית הממונה על התקציבים ו/או מר שלמה פשקוס- רכז מו”פ והשכלה גבוהה;  נציג ציבור מתחום היי-טק  – פרופ’ יוג’ין קנדל מ-Start Up Nation Central  (או מר אוהד רייפן מטעמו). בישיבות משתתפים לפי הצורך עובדים מקצועיים מות”ת/ מל”ג וממשרדי הממשלה הרלבנטיים (המועצה הלאומית לכלכלה, הרשות לחדשנות, משרד העבודה, משרד האוצר וכד’).
  הועדה קיימה עד כה 9 ישיבות והיא צפויה לסיים עבודתה ביולי 2017. הועדה דנה במכלול החסמים הקשורים בהרחבת ההכשרה האקדמית בתחומי ההייטק (בדגש על האוניברסיטאות). במסגרת זו הופיעו בפני הועדה נציגים רלוונטיים ממשרדי הממשלה (כגון משרד החינוך, משרד העבודה, הרשות לחדשנות), נציגי פורום המעסיקים, עמותות רלוונטיות, נציגי החברה הערבית, נציגי צה”ל, ראשי האוניברסיטאות והמכללות ועוד.
 • במהלך עבודת הועדה היא נדרשה להגדיר את ליבת הידע האקדמי הנדרש להכשרת בוגרי האקדמיה לעיסוק במקצועות ההייטק . לשם כך החליטה הועדה בישיבתה ביום 1.1.2017 להקים תת ועדה המורכבת מאנשי אקדמיה בתחום מקצועות ההייטק ומאנשי תעשיית ההייטק ואשר תפקידה לקבוע את ההיקף והתוכן של מקצועות הלימוד הנדרשים להכשרה אקדמית מספקת ונאותה לעיסוק במקצועות ההייטק.
  לתת הועדה מונו ארבעה אנשי אקדמיה: פרופ’ חיים טייטלבאום – חבר מל”ג ויו”ר מחב”א (יו”ר הועדה); פרופ’ שרית קראוס – ראש המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן; פרופ’ אהוד היימן – בית הספר להנדסת חשמל, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב; פרופ’ פרץ שובל – המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, אוניברסיטת בן גוריון; וארבעה אנשים מתעשיית ההייטק: מר ישי פרנקל – חבר ות”ת וסגן נשיא אינטל העולמי; מר יואב אברהמי – מנהל הטכנולוגיה CTO ב-WIX; מר שלומי עוזיאל – סגן נשיא בחברת קיידנס הבינלאומית ; ד”ר ויקטור אריאל – מייסד ומנכ”ל חברת  Tekoia. תת הועדה נפגשה שלוש פעמים והגישה את מסקנותיה ליו”ר הות”ת פרופ’ זילברשץ.
 • בנוסף הועדה קיימה התייעצות ושמעה נציגי מעסיקים, ממשלה, מערכת הבטחון ועוד במסגרת “שולחן עגול” שקיים שר החינוך ויו”ר המל”ג מר נפתלי בנט, וכן במסגרת הועדה הבינמשרדית בראשות משרד העבודה ומשרד רוה”מ שהוקמה עפ”י החלטת ממשלה.
 • במסגרת המלצותיה תתייחס הועדה למכלול ההיבטים הקשורים בהגדלת מס’ הסטודנטים במקצועות ההייטק האקדמיים, לרבות לממשק עם מערכת החינוך, לשירות הצבאי, ללימודים האקדמיים לתואר ראשון, למיצוי פוטנציאל של אוכלוסיית הנשים, ערבים, חרדים, לעיבוי הסגל האקדמי במקצועות אלה, לקורסים מקוונים ועוד.